Sự kiện sắp tới

Tháng 9, 2014

Tùy chọn sắp xếp

Không có sự kiện

Thời tiết

Seoul

19℃

Thu bầu trời quang đãng

 • bầu trời quang đãng
 • CAO/THẤP: 24/10
 • Nhiều mây: 0%
 • Gió: 1.56 m/s:
 • Hướng gió ENE
 • Áp suất: 989hPa
 • Độ ẩm: 75%

Fri bầu trời quang đãng

 • bầu trời quang đãng
 • CAO/THẤP: 22/10
 • Nhiều mây: 1%
 • Gió: 1.76 m/s:
 • Hướng gió N
 • Áp suất: 999hPa
 • Độ ẩm: 0%

Sat mưa nhẹ

 • mưa nhẹ
 • CAO/THẤP: 21/11
 • Nhiều mây: 22%
 • Gió: 1.83 m/s:
 • Hướng gió NNE
 • Áp suất: 1000hPa
 • Độ ẩm: 0%

Sun mưa nhẹ

 • mưa nhẹ
 • CAO/THẤP: 20/8
 • Nhiều mây: 26%
 • Gió: 2.59 m/s:
 • Hướng gió NNE
 • Áp suất: 1004hPa
 • Độ ẩm: 0%

Mon bầu trời quang đãng

 • bầu trời quang đãng
 • CAO/THẤP: 21/10
 • Nhiều mây: 0%
 • Gió: 1.31 m/s:
 • Hướng gió NW
 • Áp suất: 1007hPa
 • Độ ẩm: 0%

Tue mưa nhẹ

 • mưa nhẹ
 • CAO/THẤP: 21/13
 • Nhiều mây: 48%
 • Gió: 1.92 m/s:
 • Hướng gió E
 • Áp suất: 1004hPa
 • Độ ẩm: 0%

Wed mưa nhẹ

 • mưa nhẹ
 • CAO/THẤP: 21/12
 • Nhiều mây: 22%
 • Gió: 1.89 m/s:
 • Hướng gió SSW
 • Áp suất: 1001hPa
 • Độ ẩm: 0%

Món ăn Hàn Quốc

Hướng dẫn làm món ngon Hàn Quốc.

Du học

Cộng đồng Việt