Thời tiết

Thủ đô Seoul

Hôm nay30/01/2015
-1℃

Sat
31/01/2015
bầu trời quang đãng

 • bầu trời quang đãng
 • CAO/THẤP: -2/-21
 • Nhiều mây: 0%
 • Gió: 1.41 m/s:
 • Hướng gió WSW
 • Áp suất: 999hPa
 • Độ ẩm: 65%

Sun
01/02/2015
bầu trời quang đãng

 • bầu trời quang đãng
 • CAO/THẤP: -1/-20
 • Nhiều mây: 0%
 • Gió: 1.45 m/s:
 • Hướng gió SSW
 • Áp suất: 1001hPa
 • Độ ẩm: 56%

Mon
02/02/2015
mây cụm

 • mây cụm
 • CAO/THẤP: 0/-16
 • Nhiều mây: 56%
 • Gió: 1.37 m/s:
 • Hướng gió NE
 • Áp suất: 1000hPa
 • Độ ẩm: 62%

Tue
03/02/2015
tuyết rơi nhẹ

 • tuyết rơi nhẹ
 • CAO/THẤP: 4/-10
 • Nhiều mây: 92%
 • Gió: 1.93 m/s:
 • Hướng gió SE
 • Áp suất: 1018hPa
 • Độ ẩm: 0%

Wed
04/02/2015
tuyết rơi nhẹ

 • tuyết rơi nhẹ
 • CAO/THẤP: 3/-4
 • Nhiều mây: 89%
 • Gió: 1.74 m/s:
 • Hướng gió NE
 • Áp suất: 1009hPa
 • Độ ẩm: 0%

Thu
05/02/2015
tuyết

 • tuyết
 • CAO/THẤP: 1/-1
 • Nhiều mây: 99%
 • Gió: 1.8 m/s:
 • Hướng gió ESE
 • Áp suất: 1003hPa
 • Độ ẩm: 0%

Du học

Cộng đồng Việt