• Ghen tức để làm gì?

    질투하면 뭐해 한 남자의 추억 속에 있는 첫사랑을 무슨 수로 이겨요. 단지 지금보다 더 드문드문 생각나게 하는 수밖에 없지. 잊혀지지 않은 사람 중에서 유일하게 나만 현재니까. (신사의 품격) Ghen tức để làm gì? Làm sao có thể thắng được ...

  • 나의 바깥 – Cuộc đời của tôi

    Trong cuộc sống / Ta có thể gặp nhiều người, đi trên con đường này hoặc con đường kia / Nhưng những người ta gặp, con đường ta đi, / Chỉ là một phần nổi c ...

  • Từ vựng tiếng Hàn về cơ khí

    Giới thiệu từ vựng tiếng Hàn về tên gọi các dụng cụ dùng trong cơ khí, chế tạo ...

728 x 90 Google Ads

Du học

Cộng đồng