총 맞은 것처럼 Như bị đạn bắn…

0
139

Như bị đạn bắn...

총 맞은 것처럼 정신이 너무 없어…
우리 왜 헤어져 어떻게 헤어져 어떻게 헤어져

Đầu óc “anh” quay cuồng như bị đạn bắn…
Tại sao ta lại chia tay?
Ta chia tay như thế nào?
Ta chia tay thế nào?
Ố ô, ố ồ…!!!

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn