Ai cũng là thầy

0
127
Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™.

오늘 하루,

당신을 힘들게 한 사람도 당신의 스승이고,

당신을 기쁘게 한 사람도 당신의 스승입니다

Ngày hôm nay

Người làm bạn vất vả cũng là thầy của bạn

Người làm bạn vui cũng là thầy của bạn

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn