Bản thân cha mẹ phải biết sống hạnh phúc

0
127

아이에게 해줄 수 있는 부모의 가장 큰 선물은
부모 스스로가 행복한 것입니다
부모가 행복하면
아이는 자존감이 높은 어른으로 성장할 수 있어요
Món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể tặng con cái
là bản thân cha mẹ phải biết sống hạnh phúc
Nếu cha mẹ hạnh phúc
thì con cái sẽ trở thành một người lớn biết tự tôn, tự trọng

Chú thích từ vựng

선물: món quà

자존감: lòng tự tôn, tự trọng

어른: người lớn

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn