Chỉ có một lý do

0
380
Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™.

사랑은 사랑하는 이유 말고

다른 아무런 이유가 없습니다

Tình yêu chỉ có một lý do duy nhất là yêu

chứ không có bất kì lý do nào khác

Chú thích từ vựng

말고: không phải, trừ ra

아무런: không cái nào, không thứ nào

이유: lý do

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn