Chọn món ăn

0
241
Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™.

식당에서 천 원차이로 먹고 싶은 것 대신

조금 싼 것을 주문해서 먹는 경우가 있지요

그런데 막상 음식이 나오면

먹으면서 후회하고, 먹고 나서도 아쉬움이 남습니다

인생이 짧아요

처음에 먹고 싶었던 걸로 고르세요

Có nhiều khi đi ăn, ta chọn một món rẻ tiền hơn,

chỉ vì hơn kém nhau 1.000 won

Nhưng khi ăn, thậm chí ăn rồi thì lại thấy hối hận, tiếc nuối

Cuộc đời ngắn lắm

Bởi vậy hãy chọn món bạn thích ăn ban đầu

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn