“Đau thay”

0
442
Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™.

무조건 대신 아파주려고 하는 것

사랑하는 이에게 오히려 안 좋습니다

Đôi khi việc lúc nào cũng muốn “đau thay”

cũng không thực sự tốt cho người ta yêu

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn