Dịch thuật Hàn – Việt

ĐƠN YÊU CẦU PHIÊN DỊCH/BIÊN DỊCH

Lưu ý: Trong trường hợp không thể hoàn thành mẫu đơn dưới đây, xin vui lòng gửi email về địa chỉ tienghan.tthq@gmail.com với tiêu đề ĐƠN YÊU CẦU PHIÊN DỊCH/BIÊN DỊCH.

Thông tin liên hệ

Vui lòng chọn dịch vụ Dịch tài liệu hoặc Thông dịch để tiếp tục.

Thông tin biên dịch

Dung lượng tối đa 50MB/file. Định dạng: .DOC, .XLS hoặc .PDF

Lưu ý:

Khổ giấy, phông chữ và cỡ chữ tuân theo tiêu chuẩn chung như sau (~220 từ/trang):

- Khổ giấy: A4
- Phông chữ: Times New Roman
- Cỡ chữ: 14px.

Thông tin phiên dịch
CAPTCHA
Please wait...