Điều đau khổ nhất trên đời này

0
218
Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™.

인생에 있어서 가장 괴로운 일은
사람들이 나를 싫어하는 게 아니라
내게 관심을 갖지 않는 것이다.

Điều đau khổ nhất trên đời này
Không phải là bị mọi người ghét bỏ
Mà là chẳng có ai quan tâm đến ta.

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn