Download các mẫu đơn Hàn Quốc

Các mẫu đơn Hàn Quốc dưới đây được lấy từ Hi Korea – website chính thức của chính phủ Hàn Quốc dành cho người nước ngoài. BBT website Thông tin Hàn Quốc đã Việt hóa phần đề mục để giúp độc giả tìm kiếm được dễ dàng hơn.

Trong trường hợp các anh chị không thể tìm thấy được mẫu đơn cần tìm, hoặc mẫu đơn không đúng với đề mục, xin vui lòng gửi thắc mắc vào phần bình luận bên dưới hoặc download bản gốc tại đây.

Chú thích các biểu tượng:

Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ – các tập tin định dạng .hwp

Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ – các tập tin định dạng .pdf

Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ – các tập tin định dạng .doc

Các mẫu đơn liên quan đến tạm trú
Đơn đăng ký tổng hợp(Áp dụng cho các trường hợp đăng ký của người nước ngoài như: đăng ký tái cấp thẻ người nước ngoài, đăng ký gia hạn thời hạn cư trú, đăng ký cấp phép thay đổi tình trạng cư trú, đăng ký tham gia vào các hoạt động không có trong tình trạng cư trú hiện tại, đăng ký thay đổi / thêm nơi làm việc, đăng ký tái nhập cảnh, thông báo về thay đổi nơi ở, thay đổi thông tin đăng ký…)Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn chứng nhận (tiếng Hàn)Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn chứng nhận (tiếng Anh)Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn thông báo về những thay đổi của lao động (thực tập sinh) người nước ngoàiDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản liên quan đến du học sinhDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản liên quan đến du học sinh học tiếng HànDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Thư giới thiệu của giáo sư dành cho du học sinh đi làm thêmDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Các mẫu đơn liên quan đến visa
Đơn xin cấp visa du lịch tự túc (cập nhật ngày 24/4/2017)Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Mẫu đơn chứng nhận cấp visaDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Mẫu đơn xin cấp visaDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Mãu đơn xin cấp visa cho đoàn thểkorean file download02 pdf file download02
Bản kê khai tư cách xin cấp visaDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Bản kê khai tư cách xin cấp visa cho đoàn thểDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Bản tự kiểm tra sức khỏe bản thânDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Bản hướng dẫn phỏng vấn tiêu chuẩnDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Cơ quan cấp visa của các quốc gia đã ký hiệp ước xác nhậnDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Các mẫu đơn liên quan đến nhập quốc tịch
Giấy chứng nhậnDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn xin nhập quốc tịchDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn xin phục hồi quốc tịchDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản giữ quốc tịchDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản mất quốc tịchDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản chọn quốc tịchDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Mẫu đơn xin bỏ quốc tịchDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản lấy lại quốc tịchDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn xác nhận quốc tịchDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản cam kết từ bỏ quốc tịchDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn chứng nhận tư cách công dân (kết hôn)Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn chứng nhận tư cách công dân (chung, đơn giản, đặc biệt)Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn chứng nhận tái phục hồi quốc tịch (chung)Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Chứng nhận quan hệ hôn nhânDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Các mẫu đơn liên quan đến nhập cảnh
Đơn xin cấp phép nhập cảnhDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn xin cấp phép nhập cảnh vào khu vực quân sựDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Bản kê khai nhómDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn đăng ký tư cách thành viên nhómDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Thư đảm bảo lộ trình nhóm người nước ngoàiDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Mẫu đơn yêu cầu cấm xuất cảnhDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Mẫu đơn cấp phép hạ cánhDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản tàu thuyền đi và đếnDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Bản kê khai hành kháchDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản đi và đến dành cho tàu thuyền ngoại quốcDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Bản kê khai khách du lịch đoànDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn yêu cầu đình chỉ xuất cảnhDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn yêu cầu & chấp thuận kết hôn di trú của Phòng Nhập cảnh SeoulDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Các mẫu đơn liên quan đến tị nạn
Đơn xin cấp phép hạ cánh tạm thời cho người tị nạnDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn xin cấp chứng nhận tị nạnDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn xin gia hạn chứng nhận tị nạnDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn chấp thuận tình trạng tị nạnDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn yêu cầu bác bỏ chấp thuận tình trạng tị nạnDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Các mẫu đơn liên quan đến giám hộ và các loại khác
Đơn yêu cầu phóng thích tạm thờiDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn yêu cầu trục xuấtDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn đóng tiền phạt tạm thờiDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn yêu cầu giám hộDownload mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™