Download các mẫu đơn Hàn Quốc

Các mẫu đơn Hàn Quốc dưới đây được lấy từ Hi Korea – website chính thức của chính phủ Hàn Quốc dành cho người nước ngoài. BBT website Thông tin Hàn Quốc đã Việt hóa phần đề mục để giúp độc giả tìm kiếm được dễ dàng hơn.

Trong trường hợp các anh chị không thể tìm thấy được mẫu đơn cần tìm, hoặc mẫu đơn không đúng với đề mục, xin vui lòng gửi thắc mắc vào phần bình luận bên dưới hoặc download bản gốc tại đây.

Chú thích các biểu tượng:

Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ – các tập tin định dạng .hwp

Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ – các tập tin định dạng .pdf

Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ – các tập tin định dạng .doc

Các mẫu đơn liên quan đến tạm trú
Đơn đăng ký tổng hợp(Áp dụng cho các trường hợp đăng ký của người nước ngoài như: đăng ký tái cấp thẻ người nước ngoài, đăng ký gia hạn thời hạn cư trú, đăng ký cấp phép thay đổi tình trạng cư trú, đăng ký tham gia vào các hoạt động không có trong tình trạng cư trú hiện tại, đăng ký thay đổi / thêm nơi làm việc, đăng ký tái nhập cảnh, thông báo về thay đổi nơi ở, thay đổi thông tin đăng ký…) Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn chứng nhận (tiếng Hàn) Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn chứng nhận (tiếng Anh) Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn thông báo về những thay đổi của lao động (thực tập sinh) người nước ngoài Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản liên quan đến du học sinh Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản liên quan đến du học sinh học tiếng Hàn Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Thư giới thiệu của giáo sư dành cho du học sinh đi làm thêm Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Các mẫu đơn liên quan đến visa
Đơn xin cấp visa du lịch tự túc (cập nhật ngày 24/4/2017) Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Mẫu đơn chứng nhận cấp visa Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Mẫu đơn xin cấp visa Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Mãu đơn xin cấp visa cho đoàn thể korean file download02 pdf file download02
Bản kê khai tư cách xin cấp visa Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Bản kê khai tư cách xin cấp visa cho đoàn thể Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Bản tự kiểm tra sức khỏe bản thân Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Bản hướng dẫn phỏng vấn tiêu chuẩn Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Cơ quan cấp visa của các quốc gia đã ký hiệp ước xác nhận Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Các mẫu đơn liên quan đến nhập quốc tịch
Giấy chứng nhận Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn xin nhập quốc tịch Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn xin phục hồi quốc tịch Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản giữ quốc tịch Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản mất quốc tịch Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản chọn quốc tịch Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Mẫu đơn xin bỏ quốc tịch Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản lấy lại quốc tịch Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn xác nhận quốc tịch Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản cam kết từ bỏ quốc tịch Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn chứng nhận tư cách công dân (kết hôn) Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn chứng nhận tư cách công dân (chung, đơn giản, đặc biệt) Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn chứng nhận tái phục hồi quốc tịch (chung) Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Chứng nhận quan hệ hôn nhân Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Các mẫu đơn liên quan đến nhập cảnh
Đơn xin cấp phép nhập cảnh Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn xin cấp phép nhập cảnh vào khu vực quân sự Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Bản kê khai nhóm Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn đăng ký tư cách thành viên nhóm Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Thư đảm bảo lộ trình nhóm người nước ngoài Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Mẫu đơn yêu cầu cấm xuất cảnh Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Mẫu đơn cấp phép hạ cánh Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản tàu thuyền đi và đến Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Bản kê khai hành khách Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Biên bản đi và đến dành cho tàu thuyền ngoại quốc Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Bản kê khai khách du lịch đoàn Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn yêu cầu đình chỉ xuất cảnh Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn yêu cầu & chấp thuận kết hôn di trú của Phòng Nhập cảnh Seoul Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Các mẫu đơn liên quan đến tị nạn
Đơn xin cấp phép hạ cánh tạm thời cho người tị nạn Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn xin cấp chứng nhận tị nạn Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn xin gia hạn chứng nhận tị nạn Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn chấp thuận tình trạng tị nạn Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn yêu cầu bác bỏ chấp thuận tình trạng tị nạn Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Các mẫu đơn liên quan đến giám hộ và các loại khác
Đơn yêu cầu phóng thích tạm thời Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn yêu cầu trục xuất Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn đóng tiền phạt tạm thời Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™
Đơn yêu cầu giám hộ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™ Download mẫu đơn Hàn Quốc | TTHQ™

69 BÌNH LUẬN

  • Chào bạn!
   Bạn có thể tham gia group của TTHQ™ tại đây và đặt câu hỏi/thắc mắc liên quan đến Hàn Quốc để được các anh chị thành viên của TTHQ™ tư vấn: https://facebook.com/groups/tthqgroup/. Trong Group có thể đã có sẵn nội dung tương tự, hoặc câu hỏi của bạn đặt trong group sẽ giúp các thành viên có câu hỏi tương tự tìm được câu trả lời chung 🙂

 1. Chào add, có nhà hàng ở bên Hàn muốn mời mẹ mình sang bên đó làm việc và phải cần giấy mời làm việc từ bên Hàn thì mới có thể làm visa làm việc được. Add cho mình hỏi chút giấy mời này bên Hàn Quốc chỉ cần tới đại sứ quán bên đó làm thủ tục là được ạ? Add biết vấn đề này không

  • Chào bạn!
   Bạn có thể tham gia group của TTHQ™ tại đây và đặt câu hỏi/thắc mắc liên quan đến Hàn Quốc để được các anh chị thành viên của TTHQ™ tư vấn: https://facebook.com/groups/tthqgroup/. Trong Group có thể đã có sẵn nội dung tương tự, hoặc câu hỏi của bạn đặt trong group sẽ giúp các thành viên có câu hỏi tương tự tìm được câu trả lời chung 🙂

 2. Minh co nguoi quen la nguoi han quoc. Minh muon xang han du lịch co the cho minh xin mau giay moi xang han du lịch đuợc khong?

  • Chào bạn!

   Vui lòng tham gia group của TTHQ™ tại đây và đặt câu hỏi/thắc mắc liên quan đến Hàn Quốc để được các anh chị thành viên của TTHQ™ tư vấn: https://facebook.com/groups/tthqgroup/

   Trong Group có thể đã có sẵn nội dung tương tự, hoặc câu hỏi của bạn đặt trong group sẽ giúp các thành viên có câu hỏi tương tự tìm được câu trả lời chung.

   MẸO: Xem trước các bài viết theo chủ đề (topic) hoặc gán chủ đề (topic) cho câu hỏi để tìm được câu trả lời nhanh hơn.

   Cảm ơn bạn đã liên hệ với TTHQ™ 🙂

  • Chào bạn!

   Vui lòng tham gia group của TTHQ™ tại đây và đặt câu hỏi/thắc mắc liên quan đến Hàn Quốc để được các anh chị thành viên của TTHQ™ tư vấn: https://facebook.com/groups/tthqgroup/

   Trong Group có thể đã có sẵn nội dung tương tự, hoặc câu hỏi của bạn đặt trong group sẽ giúp các thành viên có câu hỏi tương tự tìm được câu trả lời chung.

   MẸO: Xem trước các bài viết theo chủ đề (topic) hoặc gán chủ đề (topic) cho câu hỏi để tìm được câu trả lời nhanh hơn.

   Cảm ơn bạn đã liên hệ với TTHQ™ 🙂

 3. admin ơi cho mình xin mẫu giấy đăng ký nhập học được không. Email của mình:nhaminh296@gmail.com.
  Xin chân thành cảm ơn!

  • Chào bạn!

   Vui lòng tham gia group của TTHQ™ tại đây và đặt câu hỏi/thắc mắc liên quan đến Hàn Quốc để được các anh chị thành viên của TTHQ™ tư vấn: https://facebook.com/groups/tthqgroup/

   Trong Group có thể đã có sẵn nội dung tương tự, hoặc câu hỏi của bạn đặt trong group sẽ giúp các thành viên có câu hỏi tương tự tìm được câu trả lời chung.

   TIPS: Xem trước các bài viết theo chủ đề (topic) hoặc gán chủ đề (topic) cho câu hỏi để tìm được câu trả lời nhanh hơn.

   Cảm ơn bạn đã liên hệ với TTHQ™ 🙂

  • Chào anh chị!

   Vui lòng tham gia group của TTHQ™ tại đây và đặt câu hỏi/thắc mắc liên quan đến Hàn Quốc để được các anh chị thành viên của TTHQ™ tư vấn ạ: https://facebook.com/groups/tthqgroup/

   Trong Group có thể đã có sẵn nội dung tương tự, hoặc câu hỏi của anh chị đặt trong group sẽ giúp các thành viên có câu hỏi tương tự tìm được câu trả lời chung.

   Cảm ơn anh chị đã liên hệ và chúc anh chị nhiều sức khỏe 🙂

  • Chào anh chị!

   Vui lòng tham gia group của TTHQ™ tại đây và đặt câu hỏi/thắc mắc liên quan đến Hàn Quốc để được các anh chị thành viên của TTHQ™ tư vấn ạ: https://facebook.com/groups/tthqgroup/

   Trong Group có thể đã có sẵn nội dung tương tự, hoặc câu hỏi của anh chị đặt trong group sẽ giúp các thành viên có câu hỏi tương tự tìm được câu trả lời chung.

   Cảm ơn anh chị đã liên hệ và chúc anh chị nhiều sức khỏe 🙂

 4. Chào bạn! Mình đang cần rất Gấp mẫu đơn giới thiệu mình đang công tác làm việc tại công ty.. bằng tiếng Hàn Quốc . Song ngữ tiếng Hàn Việt càng tốt. Xin hỗ trợ mình với ạ
  Mình cảm ơn rất nhiều ạ.
  Email: lemy150593@gmail.com

 5. Xin chào Admin. Em muốn xin mẫu thư giới thiệu của sếp đi học tiếng 6 tháng bên Hàn. Admin có mẫu thư giới thiệu này bằng tiếng Hàn không cho em xin với. Cảm ơn Admin

 6. chào ac em tính bảo lãnh bố mẹ sang thăm con du học visa d2 có thể cho e xin giấy kế hoach, lịch trình đi lại tại hàn quốc được ko ạ. và giấy đó nen làm ntn. ??? e xin cảm ơn ạ
  email: hienminh93@naver.com

 7. Cho admin cho Minh hoi minh muon xin mau thu bao lanh bang tien han doi voi truong hop di du hoc Han quoc cam on nhieu

 8. Xin chào, em cầm làm visa cho nhân viên tham gia hội chợ tại Seoul tháng 05/2017 sắp tới nhờ anh chị hướng dẫn cụ thể giúp và cho em xin những mẫu cần thiết . Em cảm ơn!

 9. Xin chào admin. Em muốn download văn bản đăng ký kết hôn với chồng Hàn Quốc và tìm hiểu thông tin về hướng dẫn đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc. Mong admin cho đường link hoặc gửi vào mail: thanyenbg@gmail.com giúp em ạ. Em xin chân thành cảm ơn!

 10. Chào admin em muốn xin mẫu xác nhận kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Mong admin giúp đỡ em đang cần gấp ah. Em xin cảm ơn!

 11. Em muốn tải về mẫu giấy mời và đơn bảo lãnh vợ sang hàn quốc, kính mong sự giúp đỡ của add.Em xin chân thành cảm ơn!

 12. mình tìm mãi mà không thấy mẫu đơn xin cấp visa, theo công văn mới nhất của lãnh sự, có ban nào biết vui lòng cho mình với, chân thành cảm ơn

 13. Em da co download for xin cấp visa nhiều lần nhưng không thành công. Anh Chị vui lòng gửi vào địa chỉ Email giúp em File đơn xin cấp visa. Xin Chân Thành Cám ơn.

 14. Em chao ban quan tri a! Hien tai thi em được 1 cong ty ben han quốc muốn bảo lãnh em sang hàn để thực tập .ma em chua tim dc mâu đơn phù hợp. Mong ban quan tri tư vấn va cho em bieu mau xin cap visa phu hop voi ạ.em xin ca on

 15. Em cần download đơn di chúc thừa kế tiếng Hàn.
  Em cần 1 số tài liệu luật thừa kế của người Hàn (tiếng việt).
  Cám ơn mọi người nhiều.

 16. CHAO ANH (CHI)
  EM MUON DOWLOAD MAU DON XIN CAP VISA. NHUNG EM KO THE TIM DUOC ^^ CAC ANH ( CHI) CO THE GOI CHO EM DUOC KHONG A.CAM ON NHIEU

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn