Đừng dễ dàng nói yêu

0
327
Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™.

젊은 그대여

행동과 책임이 따르지 않는,

내가 그냥 좋아하는 감정을 갖고

사랑이라 쉽게 부르지 마세요

Hỡi người trẻ

đừng dễ dàng nói yêu

khi chỉ có thứ tình cảm yêu thích

mà không đi kèm với hành động và trách nhiệm

Chú thích từ vựng

젊다: trẻ

그대: người ơi (đại từ ngôi nhân xứng thứ 2)

행동: hành động

책임: trách nhiệm

따르다: tuân theo

감정: tình cảm

갖다: mang theo

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn