3 thoughts on “Học bổng dành cho sinh viên quốc tế học tự túc(GKS) năm học 2014”

  1. June 22, 20lF0irst9y, I’m green with envy But great news!!! I totally dig the Peter Rabbit box set on your shelf. Wishing you all the best on your endeavours, henceforth.

  2. E đang du học tại hàn. E muốn hỏi nếu e k vào được đại họcthì sau2 năm phải về nước. Vậy e muốn sang học tiếp để vào đại học thì có được trường cấp thư mời cho k.

Leave a Reply

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Các ô bắt buộc đánh dấu *