Khảo sát dân số Hàn Quốc

0
1567

Khảo sát dân số trên phạm vi cả nước, Hàn Quốc có tỷ lệ thanh thiếu niên (9~24 tuổi) không quá 20%. Đặc biệt tỷ lệ giảm số lượng trẻ em trong độ tuổi đi học cấp 1 giảm rất nhanh, trong khi số thanh thiếu niên đa văn hóa lại có xu hướng tăng.

Theo “Thống kê thanh thiếu niên”Cục Thống kê công bố, tổng dân số Hàn Quốc năm 2014 là 50,424,000 người, tăng 2.1% so với năm 2010. Nhưng số trẻ thanh thiếu niên là 9,838,000 người, giảm 6%.

Theo đó, tỷ lệ thanh thiếu niên trên tổng số dân 19.5%, giảm xuống dưới 20%. Tỷ lệ thanh thiếu niên sau khi đạt đỉnh năm 1978 với 36.9%, sau đó liên tục giảm, từ nửa sau năm 80 trở đi, số lượng trẻ sơ sinh giảm nhanh chóng và xu hướng giảm cũng nhanh hơn. Cục thống kê nói nếu theo tình trạng này, vào năm 2060, tỷ lệ thanh thiếu niên sẽ là khoảng 11.4%. Đặc biệt là xu thế giảm số lượng trẻ em độ tuổi đi học cấp 1 (6~11 tuổi).

TTHQ™ danso

Số trẻ em độ tuổi đi học cấp 1 năm nay là 2,762,000 em, không quá 5.5% tổng dân số. Trong khi đó, số học sinh từ các gia đình đa văn hóa đang theo học tại các trường cấp 1,2,3 lại có xu thế tăng đều mỗi năm. Năm ngoái, số học sinh từ các gia đình đa văn hóa là 55,780 em, chiếm 0.9% trong tổng số học sinh theo học các cấp. Số học sinh từ các gia đình đa văn hóa tăng 18% so với 1 năm trước đó là năm 2012, tỷ lệ này đã tăng tăng 0.9% so với năm ngoái, tức là tăng gấp 3 lần từ con số 0.3% vào năm 2009.

Mặt khác, theo khảo sát với đối tượng là học sinh từ gia đình đa văn hóa đang học lớp 6 cấp 1 vào năm ngoái, 75% trả lời mình là người Hàn Quốc, cho thấy một số lượng tương đối các học sinh đến từ gia đình đa văn hóa đang mang tính chính thể quốc gia của Hàn Quốc. Số lượng trẻ trả lời vừa là người Hàn đồng thời là người thuộc quốc gia của bố mẹ người nước ngoài chiếm 23.8%, số trẻ trả lời là người của quốc gia có bố mẹ người nước không quá 0.7%.

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn