Khi bạn bất an

0
159
Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™.

다른 사람을 치는 것은 자기 스스로가 당당하지 않고 불안해서 그래요

Nói xấu hay làm hại một ai đó

Là do bạn đang thấy bất an,

hay không “đường đường chính chính”

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn