Khi bạn bất an

0
102
Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™.
Sentbe 300 x 250

다른 사람을 치는 것은 자기 스스로가 당당하지 않고 불안해서 그래요

Nói xấu hay làm hại một ai đó

Là do bạn đang thấy bất an,

hay không “đường đường chính chính”

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn