Nếu yêu

0
403

사랑한다면

내가 봤을 때 그 사람에게 필요한 것을 해주는 것이 아니라

그 사람 본인이 원하는 것을 해주세요

Nếu yêu,

thì không phải làm điều mình nghĩ là tốt cho người đó

mà hãy làm điều người đó thực sự mong muốn

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn