Ở một mình khi nhạy cảm

0
278

살다보면 감정조절이 잘 안 되는 시기가 있습니다

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™
Sentbe 300 x 250

이럴 땐 나 혼자만의 조용한 시간을 가져보세요

혼자 산책을 해도 좋고, 좋아하는 영화를 봐도 좋고,

명상이나 기도를 해도 좋아요.

눌려 있는 감정이 편히 숨 쉬도록 공간을 주세요

Có nhiều lúc trong cuộc sống

bạn không điều khiển được cảm xúc

Khi đó hãy dành thời gian riêng cho mình

Có thể đi bộ, xem phim, ngồi thiền hay cầu nguyện

Hãy tạo không gian

cho những cảm xúc bị đè nén cũng được hít thở

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn