그리움 – Nỗi nhớ

0
1618
Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™.

곱게 물든
은행나무 길을 걷다가

그리움만 줍고 왔습니다

사랑도 지나치면 병이 된다지만

솔직하게 고백하면, 오늘
그 병에 걸리고 싶더군요

Đi bộ trên con đường
Cây ngân hạnh vàng ươm

Chỉ nhặt về nỗi nhớ

(Người ta nói)
Yêu quá nhiều là bệnh

Nhưng thú thật, hôm nay
Tôi muốn lây bệnh này.

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn