Suy nghĩ dẫn tới thành công

0
756
Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™.

스스로 부족하다고 느끼는 그 부분이 있기 때문에

타인을 좀 더 이해하게 되고,

또 그 부분 때문에 더 부단히 노력해

결국 성공하게 될 것입니다

Khi ta nghĩ mình còn nhiều khiếm khuyết

ta sẽ dễ thông cảm cho người khác,

sẽ nỗ lực để bù đắp những thiếu sót đó

và kết quả là sẽ đạt được thành công

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn