Thay đổi một con người

0
307
Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™.

사람의 삶을 변화시키는 것은

옳은 말보다는

그 사람을 향한

사랑과 관심입니다

Đôi khi thứ làm thay đổi con người

Không phải là những lời khuyên đúng đắn

Mà là tình yêu và sự quan tâm đến người đó

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn