Thỏa mãn chính mình

0
219
Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™.

남을 만족시키는 삶이 아닌,

나를 만족시키는 인생을 사세요

Hãy sống cuộc đời thỏa mãn chính mình

chứ không phải để làm hài lòng người khác

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn