“Tôi muốn tăng lương. Vì tôi làm việc ở đây lâu và có nhiều kinh nghiệm”

Trả lời: Câu của bạn có thể được dịch như sau:

제가 여기서 오래 동안 근무해 왔고 경험도 많기 때문에 제 월급에 조금 신경을 쓰시고 올려주셨으면 감사하겠습니다.

Giải thích

+ 오래 동안 근무하다: làm việc lâu
+ 경험 많다: nhiều kinh nghiệm
+ 월급에 신경을 쓰다: quan tâm đến vấn đề tiền lương
(TTHQ™ cho thêm ý này vào để biểu hiện được lịch sự, mềm mại hơn :))

+ 월급 올리다: tăng lương
+ Động từ + (으)면 감사하겠습니다 : nếu được…thì tôi sẽ vô cùng cảm kích: Đây là một biểu hiện người Hàn hay dùng khi nhờ cậy, đề đạt nguyện vọng, mong muốn của mình.

8 BÌNH LUẬN

  1. Lệ Quyên à ! 나쁜생각 하지말고 나는 여기와서 배우는목적을 제외 아무이유를없다 . 누가 자기가 잘하다 말이있냐 , 모국어까지도 다이해할수있냐 ?

  2. Lệ Quyên à 나쁜생각하지말고 네가여기 와서 배우는주장하기 제외 아무목적을없다.누가자기 잘하다고 말이있냐 , 모국어도 다이해할수없잖아 . 그지 내말을틀려 ?

  3. Phan trung Lập coment dòng đó chẳng liên quan gì tới topic này cả. Khoe trình tiếng Hàn ah?

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn