14.7 C
Seoul
Thứ Hai, 01/05/2017
질량의 크기는 부피와 비례하지 않는다.제비꽃같이 조그마한 그 계집애가 꽃잎같이 하늘거리는 그 계집애가 지구보다 더 큰 질량으로 나를 끌어당긴다.순간, 나는 뉴턴의 사과처럼 사정없이 그녀에게로 굴러떨어졌다.쿵 소리를 내며, 쿵쿵 소리를 내며, 심장이 하늘에서 땅까지 아찔한 진자운동을 계속하였다.첫사랑이었다.Trọng lượng không tỉ lệ thuận với bề ngoài Một...
살다보면 감정조절이 잘 안 되는 시기가 있습니다이럴 땐 나 혼자만의 조용한 시간을 가져보세요혼자 산책을 해도 좋고, 좋아하는 영화를 봐도 좋고,명상이나 기도를 해도 좋아요.눌려 있는 감정이 편히 숨 쉬도록 공간을 주세요Có nhiều lúc trong cuộc sốngbạn không điều khiển được...
Đi bộ trên con đường / Cây ngân hạnh vàng ươm / Chỉ nhặt về nỗi nhớ / (Người ta nói) / Yêu quá nhiều là bệnh / Nhưng thú thật, hôm nay / Tôi muốn lây bệnh này.
일기예보에서 비가 온종일 올 것이라고 해도자세히 보면 중간중간 비가 그칠 때가 있습니다병에 걸려 아프더라도 자세히 보면그렇게 아프지 않은 순간들도 있어요.하지만 '병에 걸렸다; 혹은'온종일 비'라는 관념을 가지고 있으면비가 계속 오거나 혹은 아픔이 항상 있는 것처럼 잘못 느껴져요생각에 너무 빠지면 실제보다...
헤어지고 나서'그가 행복했으면 좋겠다'라는 생각이길을 걸어가다 문득 들면나도 다시 행복해질 준비가 되었다는 신호입니다Sau khi chia taycó ngày bạn bước trên đường và chợt nghĩ"Mong cho người ấy được hạnh phúc"thì đó là tín hiệu cho biếtbạn đã chuẩn bị...
인간에겐 네 번의 생이 있대요 씨뿌리는 생 뿌린 씨에 물을 주는 생 물 준 씨를 수확하는 생 수확한 것들을 쓰는 생Mỗi con người đều có 4 kiếp sống Kiếp sống gieo hạt Kiếp sống tưới nước cho hạt giống Kiếp sống thu hoạch hạt giống đã...
전 얼굴이 명함이에요. 얼굴에 딱 써 있죠? 예쁜 사람Mặt của tôi là danh thiếp đấy Trên mặt ghi rõ rồi mà? Đại mỹ nhân
너와 함께 한 시간 모두 눈부셨다 날이 좋아서 날이 좋지 않아서 날이 적당해서 모든 날이 좋았다Mỗi khoảnh khắc được ở bên em đều thật rực rỡ Vì thời tiết đẹp Vì thời tiết không đẹp Hay vì thời tiết thích hợp Tất cả đều thật tuyệt vời...
그러니 오래갈 수 있을까 걱정하지 말고, 끝을 두려워하지 말고 사랑하면 좋겠어요, 얼마가 되든. 사랑하는 동안은 우리 분명 행복할 테니Đừng bao giờ lo rằng sẽ yêu được đến bao lâu Đừng ngại ngùng mà hãy cứ yêu thôi, cho dù được bao lâu Bởi...
‘사랑해’란 말 중 제일 첫 글자인 ‘사’자는 한자의 (죽을)사 자를 쓰는 것이며‘사랑해’란 말 중 두 번째 글자인 ‘랑’자는 너랑 나랑 할 때 ‘랑’ 자를 쓰는 것이며‘사랑해’란 말 중 마지막 글자인 ‘해’자는 같이하자 할 때 ‘해’자를 쓰는 것입니다즉, 사랑해란 말의 뜻은 너랑 나랑 죽을...

Mạng xã hội

1,447,331FansLike
48,855FollowersFollow
615FollowersFollow
Quảng cáo

Nhiều người đọc

Bài mới đăng