Tỏ tình

0
253
Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™.

만약에

그러니까

우리가 좋아할 일은

절대 없겠지만

내가 예를 들어서 사귀자고 하면 사귈래?

Nếu như mà

Thì đúng là..

sẽ chẳng có chuyện tụi mình yêu nhau đâu

Nhưng cứ đặt giả sử

Nếu mình tỏ tình

Thì cậu có đồng ý không?

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn