Tỏ tình

0
166
Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™.
Sentbe 300 x 250

만약에

그러니까

우리가 좋아할 일은

절대 없겠지만

내가 예를 들어서 사귀자고 하면 사귈래?

Nếu như mà

Thì đúng là..

sẽ chẳng có chuyện tụi mình yêu nhau đâu

Nhưng cứ đặt giả sử

Nếu mình tỏ tình

Thì cậu có đồng ý không?

Nhấn vào quảng cáo để hỗ trợ TTHQ™

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn