Tuyển dụng việc làm

Tuyển dụng việc làm là một phần dịch vụ của TTHQ™, nhằm cung cấp cơ hội làm thêm cho du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc. Các ứng viên vui lòng điền thông tin chi tiết và chính xác vào mẫu đơn dưới đây.

ĐƠN XIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM

Lưu ý: Trong trường hợp không thể hoàn thành mẫu đơn dưới đây, xin vui lòng gửi email với nội dung như trong mẫu đơn bên dưới về địa chỉ thongtinhanquoc@gmail.com với tiêu đề ĐƠN XIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM.

1. Lựa chọn dịch vụ

Vui lòng chọn một dịch vụ muốn nộp đơn xin ứng tuyển.

2. Thông tin của ứng viên

Vui lòng điền số điện thoại và địa chỉ ở Hàn Quốc.

3. Thông tin tuyển dụng
3a. Biên dịch Hàn - Việt

Phần này đang được xây dựng.

3b. Thông dịch Hàn - Việt

Phần này đang được xây dựng.

3c. Hướng dẫn du lịch

Chẳng hạn như: xung đột với khách, xung đột với người bán hàng, các sự cố khác...

Thông tin bao gồm: Tên chợ, địa chỉ và cách đi lại.

Thông tin bao gồm: Tên chợ, địa chỉ và cách đi lại.

Thông tin bao gồm: Tên chợ, địa chỉ và cách đi lại.

Nêu tên những địa điểm cần đi du lịch (lý do), gợi ý những món ăn và khu mua sắm.

3d. Tư vấn PTTM

Phần này đang được xây dựng.

4. Thu nhập

Thu nhập theo thỏa thuận.

5. Cam kết và Thỏa thuận

Vui lòng kiểm tra lại các thông tin bên trên trước khi lựa chọn.

Tôi (ứng viên tuyển dụng) cam kết thông tin khai trong đơn trên là của tôi và là thông tin thật. Tôi xin chịu bất kỳ hình phạt nào nếu vi phạm pháp luật Hàn Quốc.
Tôi (ứng viên tuyển dụng) đồng ý với những thỏa thuận do TTHQ™ đưa ra sẽ làm hết trách nhiệm được giao.

Vui lòng nhập chính xác các ký tự nhìn thấy bên dưới.

CAPTCHA
Please wait...

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn