Như các bạn đã biết, trong tiếng Hàn 살다 – là “sống”, còn 살리다 là nội động từ “cứu sống”. Hôm nay, để hiểu thêm về ý nghĩa của hai động từ này,...