Bí quyết thành công

0
242

방황해도 괜찮아
실패해도 괜찮아,
틀려도 괜찮아,
몰라도 괜찮아.

틀리면 고치면 되고
모르면 물어서 배우면 돼.
법륜 스님

Hoang mang cũng không sao
Thất bại cũng không sao
Sai sót cũng không sao
Không biết cũng không sao

Sai sót thì sửa chữa
Không biết thì hỏi để học
(Nhà sư Pháp luân)

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn