Các trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc

0
3129

Ghi chú:

Hầu hết các trung tâm liệt kê dưới đây đều có các hỗ trợ tư vấn riêng (TV), khám chữa bệnh (KCB), và các loại hình giáo dục – đào tạo (GD-ĐT). Ngoài ra, một số ít các trung tâm còn có hỗ trợ bằng tiếng Việt (VNESE).

Xem bảng bên dưới để biết thêm chi tiết.

  • TV: Tư vấn
  • KCB: Khám chữa bệnh
  • GD-ĐT: Giáo dục – Đào tạo
  • VNESE: Hỗ trợ tiếng Việt
STT KHU VỰC TÊN TRUNG TÂM SỐ ĐIỆN THOẠI TV KCB GD-ĐT VNESE
1 서울 (SEOUL) 성동 외국인근로자센터 (02) 2282-7974 X X X
2 서울 외극인노동자센터 (02) 3672-9472 X X X
3 용산 나눔의집 (02) 718-9986 X X X
4 외국인이주노동자인권음위한모임 (02) 795-5504 X X X
5 조선족복지선교센터 (02) 723-4823 X X X
6 한국외국인근로자지원센터 (02) 849-6622 X X X
7 포룬시민연대 (02) 964-7530 X X
8 유락종합사회복지관 (02) 2235-4000 X
9 (시)한국이주노동자건강협의회 (02) 3147-0516 X
10 부산 (BUSAN) 가톨릭이주노동자상담소 (051) 807-6403 X X X
11 부산 외국인노당자인권음위한모잉 (051) 802-3438 X X X
12 대구 (DAEGU) 대구 외국인노동자상담소 (053) 653-0696 X X X
13 인천 (INCHEON) 보천 와국인노동자의집 (032) 654-0664 X X X
14 아시아인권문화연대 (032) 684-0244 X X X
15 한국이주노동자인권센터 (032) 4288-114 X X X
16 광주 (GWANGJU) 광주 외국인노동자센터 (062) 971-0078 X X X
17 대전 (DAEJEON) 대전 와국인이주노동자종합지원센터 (042) 631-6242 X X X
18 경기 (KYEONGKY) 경기광주 외국인노동자센터 (031) 763-1004 X X X
19 고양시 외국인노동자 샴롬위집 (031) 921-5006 X X X
20 남양주시 외국인근로자복지센터 (031) 594-5821 X X X
21 부천 이주노동자복지센터 (031) 348-7575 X X X
22 수원 외국인노동자센터 (031) 258-1671 X X X
23 시화 외국인노동자센터 (031) 434-3383 X X X
24 시흥 이주노동자지원센터 (031) 431-0137 X X X
25 아시아의 친구들 (031) 921-7880 X X X
26 안산 외국인노동자센터 (031) 492-8785 X X X
27 엠마우스 (031) 257-8501 X X X
28 평택 외국인노동자센터 (031) 618-0965 X X X
29 포전 나눔의 집 (031) 532-2025 X X X
30 하남 외국인문화센터 (031) 796-1881 X X X
31 한국CLC부설 이주노동자인권센터 (031) 339-9133 X X X
32 천주교의정부외국인노동자상담소 (031) 878-6926 X X X
33 충남 (CHUNGNAM) 아산 외국인노동자지원센터 (041) 541-9112 X X X
34 연기 외국인노동자복지센터 (041) 867-2982 X X X
35 천안 외국인노공자센터 (041) 565-5801 X X X
36 경북 (KYEONGBUK) 경산 외국인노동자교회 (053) 815-7842 X X X
37 경남 (KYEONGNAM) 경남 외국인노동자상담소 (055) 277-8779 X X X
38 구미 가톨릭근로자세터 (054) 455-2816 X X X
39 제주 (JEJU) 제주 외국인근로자센터 (064) 712-1141 X X X

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn