Các trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc

0
2135

Ghi chú:

Hầu hết các trung tâm liệt kê dưới đây đều có các hỗ trợ tư vấn riêng (TV), khám chữa bệnh (KCB), và các loại hình giáo dục – đào tạo (GD-ĐT). Ngoài ra, một số ít các trung tâm còn có hỗ trợ bằng tiếng Việt (VNESE).

Xem bảng bên dưới để biết thêm chi tiết.

  • TV: Tư vấn
  • KCB: Khám chữa bệnh
  • GD-ĐT: Giáo dục – Đào tạo
  • VNESE: Hỗ trợ tiếng Việt
STTKHU VỰCTÊN TRUNG TÂMSỐ ĐIỆN THOẠITVKCBGD-ĐTVNESE
1서울 (SEOUL)성동 외국인근로자센터(02) 2282-7974XXX
2서울 외극인노동자센터(02) 3672-9472XXX
3용산 나눔의집(02) 718-9986XXX
4외국인이주노동자인권음위한모임(02) 795-5504XXX
5조선족복지선교센터(02) 723-4823XXX
6한국외국인근로자지원센터(02) 849-6622XXX
7포룬시민연대(02) 964-7530XX
8유락종합사회복지관(02) 2235-4000X
9(시)한국이주노동자건강협의회(02) 3147-0516X
10부산 (BUSAN)가톨릭이주노동자상담소(051) 807-6403XXX
11부산 외국인노당자인권음위한모잉(051) 802-3438XXX
12대구 (DAEGU)대구 외국인노동자상담소(053) 653-0696XXX
13인천 (INCHEON)보천 와국인노동자의집(032) 654-0664XXX
14아시아인권문화연대(032) 684-0244XXX
15한국이주노동자인권센터(032) 4288-114XXX
16광주 (GWANGJU)광주 외국인노동자센터(062) 971-0078XXX
17대전 (DAEJEON)대전 와국인이주노동자종합지원센터(042) 631-6242XXX
18경기 (KYEONGKY)경기광주 외국인노동자센터(031) 763-1004XXX
19고양시 외국인노동자 샴롬위집(031) 921-5006XXX
20남양주시 외국인근로자복지센터(031) 594-5821XXX
21부천 이주노동자복지센터(031) 348-7575XXX
22수원 외국인노동자센터(031) 258-1671XXX
23시화 외국인노동자센터(031) 434-3383XXX
24시흥 이주노동자지원센터(031) 431-0137XXX
25아시아의 친구들(031) 921-7880XXX
26안산 외국인노동자센터(031) 492-8785XXX
27엠마우스(031) 257-8501XXX
28평택 외국인노동자센터(031) 618-0965XXX
29포전 나눔의 집(031) 532-2025XXX
30하남 외국인문화센터(031) 796-1881XXX
31한국CLC부설 이주노동자인권센터(031) 339-9133XXX
32천주교의정부외국인노동자상담소(031) 878-6926XXX
33충남 (CHUNGNAM)아산 외국인노동자지원센터(041) 541-9112XXX
34연기 외국인노동자복지센터(041) 867-2982XXX
35천안 외국인노공자센터(041) 565-5801XXX
36경북 (KYEONGBUK)경산 외국인노동자교회(053) 815-7842XXX
37경남 (KYEONGNAM)경남 외국인노동자상담소(055) 277-8779XXX
38구미 가톨릭근로자세터(054) 455-2816XXX
39제주 (JEJU)제주 외국인근로자센터(064) 712-1141XXX

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn