Chiếc dây chun

0
704

인간관계는 고무줄과 같다.

당겨서 멀어지면 끊어지기 마련이고

놓으면 가까이 다가오기 마련이다.

사람을 너무 당기지도, 너무 놓지도 말기를.

Quan hệ con người giống như dây chun

Kéo thì sẽ đứt, buông thì sẽ gần

Con người với nhau cũng vậy,

đừng có quá kéo, mà cũng đừng quá buông

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn