Nuôi dạy con trong gia đình đa văn hóa (Phần 3)

  0
  222

  Phần 3: Tìm hiểu về chương trình học tập của con tại trường

  Chương trình giáo dục ở trường tiểu học bao gồm hoạt động giáo khoa cơ bản áp dụng cho mọi công dân, hoạt động tự do và hoạt động đặc biệt. Hoạt động giáo khoa cơ bản gồm các môn học như quốc ngữ, đạo đức, xã hội, toán, khoa học, thực hành, thể dục, âm nhạc, mỹ thuật và tiếng nước ngoài. Hoạt động tự do và hoạt động đặc biệt được điều hành thống nhất theo điều kiện của trường. Ngoài ra còn thực hiện hoạt động ngoại khóa mang tính sáng tạo ngoài nội dung sách giáo khoa.

  1/ Sách giáo khoa
  – Lớp 1

  Giáo khoa lớp 1 bao gồm 6 môn học như Quốc ngữ, Toán, Sinh hoạt nề nếp, Sinh hoạt trí tuệ, Sinh hoạt vui vẻ và Chúng ta là học sinh lớp 1. Trong suốt tháng 3 chỉ học một môn 「Chúng ta là học sinh lớp 1」, kể từ tháng 4 mới học những môn khác. Sách 「Chúng ta là học sinh lớp 1」 được biên soạn và sử dụng khác nhau tùy theo đặc tính của mỗi Sở Giáo Dục thành phố tỉnh.

  – Lớp 2

  Giáo khoa lớp 2 ngoại trừ môn 「Chúng ta là học sinh lớp 1」 đã được hoc ở lớp 1 ra, còn lại 5 môn phải học như Quốc ngữ, Toán, Sinh hoạt nề nếp, Sinh hoạt trí tuệ và Sinh hoạt vui vẻ.

  – Lớp 3-6

  Giáo khoa lớp 3, 4 bao gồm 9 môn học như Quốc ngữ, Đạo đức, Xã hội, Toán, Khoa học, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật và Ngoại ngữ (Anh văn). Giáo khoa lớp 5, 6 bao gồm 10 môn như Quốc ngữ, Đạo đức, Xã hội, Toán, Khoa học, Thực hành, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật và Tiếng nước ngoài (Anh văn).
  Sách giáo khoa được vận dụng học kèm với sách giáo khoa phụ tùy theo môn học. Trường hợp môn Quốc ngữ, lớp 3-6 học thêm 2 quyển
  「Nói·Nghe·Hiểu」và 「Tập đọc」, trường hợp môn đạo đức có sách giáo khoa phụ là 「Hướng dẫn sinh hoạt」, còn trường hợp môn toán là 「Bài tập toán」

  Trường hợp môn Xã hội, phải học 3 quyển「Xã hội」, 「Xã hội và Khảo cứu」, Xã hội và Bản đồ」. Lớp 4 học kỳ 1 sách giáo khoa phụ là 「Gyeongsangnamdo của chúng ta」, còn sách「Xã hội và Bản đồ」sẽ được học từ lớp 4 đến lớp 6. Trường hợp môn Khoa học, học thêm sách 「Quan sát thí nghiệm 」.

  2/ Hoạt động tự do (hình thức học về các kĩ năng trong cuộc sống)

  Hoạt động tự do được điều hành với nội dung tùy theo hoàn cảnh và đặc điểm của trường. Các hoạt động đa dạng được học trong thời gian qui định tùy theo trường và khối lớp.

  Nội dung giáo dục bao gồm các chủ đề đa dạng như GD công dân dân chủ, GD phẩm chất con người, GD môi trường, GD kinh tế, GD năng lượng, GD nuôi dưỡng tinh thần lao động, GD sức khỏe, GD an toàn, GD giới tính, GD người tiêu thụ, GD định hướng, GD thống nhất, GD bản sắc văn hóa HQ, GD hiểu biết quốc tế, GD sống ngay thẳng. chống tham nhũng, GD bảo hộ nguồn nước, GD phát triển liên tục tiềm ẩn, GD nam nữ bình đẳng, GD hiểu biết về người tàn tật, GD nhân quyền, GD an toàn đề phòng tai nạn, GD chuẩn bị xã hội già sinh sản thấp, GD tận dụng thời gian rảnh, GD bảo vệ đất nước. đền đáp công lao, GD đạo đức truyền thống lòng hiếu thảo, kính trọng người già, GD bảo hộ trẻ em. thanh thiếu niên, GD đa văn hóa, GD văn hóa nghệ thuật, GD hiểu biết về nông nghiệp. nông thôn, GD quyền sở hữu đất đai, GD phương tiện truyền thông, GD chú trọng thảo luận. thông hiểu, GD bình luận.

  3/Hoạt động đặc biệt (ngoại khóa)

  Hoạt động đặc biệt là hoạt động lấy học sinh làm trung tâm được thực hiện căn cứ theo năng khiếu và cá tính của hoc sinh, tạo cho học sinh có được thói quen sinh hoạt cơ bản đúng đắn, có tính tự chủ động, sáng tạo, hiệp đồng, cảm nhận về cộng đồng sống…

  Hoạt động đặc biệt được điều hành phù hợp với các khối lớp bao gồm 5 lĩnh vực như hoạt động tự quản, hoạt động thích ứng, hoạt động phát triển, hoạt động tình nguyện và phong trào.

  4/ Chương trình giáo dục ngoài giờ

  Chương trình giáo dục ngoài giờ là hoạt động giáo dục phù hợp với hứng thú và sở thích của học sinh nhằm phát triển khả năng, tính sáng tạo cũng như nuôi dưỡng năng lực tiềm ẩn tùy theo mỗi cá nhân khác nhau.

  THAM GIA BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập nội dung bình luận!
  Vui lòng nhập họ và tên của bạn