Con người có thể mở cửa trái tim nhau bằng tình yêu

0
203

사람을 발음하면 입술이 닫히고
사랑을 발음하면 입술이 열린다.
사람은 사랑으로 서로 마음을 열 수 있다.

Khi phát âm chữ “Con người” thì môi đóng lại
Khi phát âm chữ “Tình yêu” thì môi mở ra.
Con người có thể mở cửa trái tim nhau bằng tình yêu.

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn