Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, việc miễn phí giáo dục trung học phổ thông được xem là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy những chính sách hướng tới bảo đảm quyền...