Điều đau khổ nhất trên đời này

0
232

인생에 있어서 가장 괴로운 일은
사람들이 나를 싫어하는 게 아니라
내게 관심을 갖지 않는 것이다.

Điều đau khổ nhất trên đời này
Không phải là bị mọi người ghét bỏ
Mà là chẳng có ai quan tâm đến ta.

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn