Đừng suy nghĩ cực đoan

1
1145

일기예보에서 비가 온종일 올 것이라고 해도

자세히 보면 중간중간 비가 그칠 때가 있습니다

병에 걸려 아프더라도 자세히 보면

그렇게 아프지 않은 순간들도 있어요.

하지만 ‘병에 걸렸다; 혹은’온종일 비’라는 관념을 가지고 있으면

비가 계속 오거나 혹은 아픔이 항상 있는 것처럼 잘못 느껴져요

생각에 너무 빠지면 실제보다 훨씬 나쁘게 상상하게 만들어요

Dù dự báo thời tiết có nói “mưa cả ngày”

nhưng giữa chừng cũng sẽ thấy có lúc tạnh

Người bị ốm cũng sẽ có những lúc khỏe mạnh

Nếu ta cứ mang quan niệm “mưa cả ngày”, “bị ốm”

thì lúc nào ta cũng suy nghĩ về việc mưa rơi hay bệnh tật

Suy nghĩ cực đoan đôi khi sẽ đem lại kết quả xấu hơn so với hiện thực

1 BÌNH LUẬN

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn