Giây phút đặc biệt

0
1365

특별한 날을 위해 아껴두었던

식기세트나 차, 와인, 옷, 펜, 이불 등을

쓸 때 쓰세요

특별한 순간이 따로 있는 것이 아닙니다

쓰는 순간, 바로 지금이 특별해집니다.

Bồ chén đĩa, trà, rượu vang, quần áo, bút, chăn

những đồ bạn cất đi để dành cho một dịp trọng đại

Hãy cứ lấy ra dùng khi bạn muốn

Chẳng có quy định riêng cho “dịp trọng đại” nào đó

Khi bạn dùng thì đó chính là giây phút đặc biệt

Chú thích từ vựng

특별하다: đặc biệt

순간: khoảnh khắc

따로: riêng

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn