Hàn Quốc 100 là danh sách 100 thắng cảnh nổi tiếng nhất định phải đến do Công đoàn Du lịch Hàn Quốc giới thiệu. Danh sách này được giới thiệu riêng với người Hàn Quốc, không phải dành cho khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên trong quá trình tham khảo và biên tập, TTHQ™ nhận thấy đây là những thông tin du lịch hữu ích mà khách du lịch Việt Nam nói chung cũng như những ai đang sinh sống ở Hàn Quốc nói riêng có thể sử dụng làm cẩm nang du lịch để tra cứu.

[do action=”hanquoc100″/]

Danh sách Hàn Quốc 100 dưới đây đang trong qúa trình biên tập, các địa điểm được cập nhật thông tin sẽ có màu đỏ, khi click vào sẽ dẫn đến bài viết chi tiết về địa điểm đó.

Quay lại
Tiếp theo
Quay lại
Tiếp theo

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn