Hạnh phúc mới

1
636
Casino 300×250

헤어지고 나서

‘그가 행복했으면 좋겠다’라는 생각이

길을 걸어가다 문득 들면

나도 다시 행복해질 준비가 되었다는 신호입니다

Sau khi chia tay

có ngày bạn bước trên đường và chợt nghĩ

“Mong cho người ấy được hạnh phúc”

thì đó là tín hiệu cho biết

bạn đã chuẩn bị để đón nhận hạnh phúc mới

1 BÌNH LUẬN

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn