Hãy cứ NHẢY thôi!

0
467

번지점프를 하는 방법은

오직 한 가지입니다

그냥 뛰는 것입니다

생각이 많을수록 뛰기 어렵습니다

생각이 많으면 많을수록, 하고 싶은 것 못하고

힘들고 어렵다는 말만 하게 됩니다

그냥, 뛰십시오

Nhảy Bungee

Chỉ có một cách duy nhất

Hãy cứ NHẢY thôi!

Càng nghĩ nhiều càng nhảy khó

Càng nghĩ nhiều thì càng không làm được những việc muốn làm

càng chỉ thấy khó, thấy mệt

đã quyết rồi thì cứ NHẢY thôi

Chú thích từ vựng

번지점프: nhảy từ một điểm cố định trên cao, chân người nhảy được giữ bằng một sợi dây co giãn

오직: chỉ, mỗi

생각이 많을수록: càng nghĩ thì…

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn