Chọn trang

Cập nhật những đối tượng được nhận hỗ trợ khẩn cấp thiên tai đợt 2 có chọn lọc ở Hàn Quốc

Cập nhật những đối tượng được nhận hỗ trợ khẩn cấp thiên tai đợt 2 có chọn lọc ở Hàn Quốc

Sau chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho toàn dân đợt 1 vào cuối tháng 4 vừa qua, chính phủ Hàn Quốc tiếp tục lập ngân sách bổ sung lần 4 quy mô 7.000 tỉ KRW (5,9 tỷ USD), tung gói hỗ trợ khẩn cấp đợt 2.

Khác với đợt 1, chính phủ Hàn Quốc sẽ không hỗ trợ cho toàn dân mà tập trung cho thanh niên thất nghiệp và các tầng lớp yếu thế gặp khó khăn trong xã hội. Những đối tượng được nhận hỗ trợ trong đợt 2 bao gồm:

1. Hỗ trợ tiểu thương (소상공인), Doanh nghiệp vừa và nhỏ:

– Đơn vị có quy mô doanh thu dưới 400 trăm triệu KRW/ năm (không bao gồm quán rượu, kinh doanh giải trí) được nhận hỗ trợ 1 triệu KRW.
– Đơn vị phải đóng cửa do COVID-19 nhận hỗ trợ 2 triệu KRW.
– Quán ăn, tiệm cà phê phải đóng cửa, hạn chế giờ mở cửa khu vực thủ đô nhận hỗ trợ 1.5 triệu KRW

2. Hỗ trợ người lao động:

– Hỗ trợ bổ sung cho người lao động có trong danh sách đợt 1 thêm 500.000 KRW.
– Hỗ trợ cho người lao động chưa có điều kiện xin trong đợt 1 và bị giảm thu nhập: 500.000 KRW x 3 tháng.

3. Hỗ trợ người xin việc:
– Người đang xin việc trong độ tuổi từ 18 ~34 tuổi: 500.000 KRW.

4. Hỗ trợ gia đình có thu nhập thấp:

Gia đình có thành viên trụ cột bị mất việc, dưới mức thu nhập bình quân (75% thu nhập chung) sẽ được nhận: 400.000 KRW/ gia đình 1 thành viên, 600.000 KRW/ gia đình 2 thành viên, 800.000 KRW/ gia đình 3 thành viên, 100.000 KRW/ gia đình trên 4 thành viên.

Bảng tính thu nhập dưới mức 75% thu nhập bình quân:

* Ví dụ: Hộ gia đình 4 người có tổng thu nhập 3.560.000 KRW/ tháng thì được hỗ trợ 1 triệu KRW.

5. Hỗ trợ trông nom trẻ:
Chương trình hỗ trợ trông nom trẻ chưa đến trường + trẻ học cấp 1: 200.000 KRW/ trẻ

6. Hỗ trợ cước phí điện thoại:

– Người dân Hàn Quốc trên 13 tuổi: 20.000 KRW/ người. Chính phủ và đảng cầm quyền đặt mục tiêu thông qua sớm dự thảo ngân sách bổ sung tại Quốc hội, để giải ngân trước Tết Trung thu. Dự đoán trong tháng 9, muộn nhất là đến trung tuần tháng 10 là người dân Hàn Quốc thuộc các đối tượng trên có thể nhận được các khoản hỗ trợ này.

Viết bình luận