Hỏi đáp về chi phí phải nộp khi đi làm việc tại Hàn Quốc

2

Trung tâm Lao động ngoài nước trả lời về các khoản tiền mà người lao động phải nộp khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS thông qua Trung tâm Lao động ngoài nước.

– Hỏi: Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS phải nộp những khoản tiền nào?
– Trả lời: Các khoản chi phí mà người lao động phải nộp khi tham gia chương trình EPS gồm:

1. Lệ phí kiểm tra tiếng Hàn 24 USD: Nộp cho đơn vị được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao tiếp nhận đăng ký kiểm tra tiếng Hàn ngay tại thời điểm tiếp nhận đăng ký.

2. Các chi phí mua vé máy bay, làm visa, bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi, tuyển chọn và xử lý hồ sơ: số tiền Việt Nam tương đương với 630 USD theo quy định của Bộ Lao động –TB và XH.

3. Chi phí tham gia lớp bổ túc tiếng Hàn trước khi xuất cảnh: tính theo từng khóa học cụ thể, tối đa không quá 2.400.000đồng/người. Khoản chi phí này được nộp trực tiếp khi người lao động tham gia khóa học tại các cơ sở đào tạo.

4. Chi phí làm thủ tục trước khi xuất cảnh nộp tại nơi tập trung xuất cảnh:

+ Tiền mua trang phục: 280.000đồng/người cho trang phục mùa hè hoặc 300.000đồng/người cho trang phục mùa đông.

+ Chi phí kiểm tra lại sức khỏe trước lúc xuất cảnh: 225.000 đ đối với nam và 250.000 đ đối với nữ;

+ Tiền tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: 100.000đồng.

5. Khoản tiền mang theo khi sang Hàn Quốc: Khi xuất cảnh, người lao động phải mang theo khoảng 500 USD để mua bảo hiểm rủi ro và bảo hiểm hồi hương tại Hàn Quốc.

– Hỏi: Ngoài ra người lao động có phải nộp thêm các khoản tiền khác không?
– Trả lời: Ngoài các khoản tiền nêu trên, người lao động không phải nộp thêm bất cứ khoản tiền nào khác.

– Hỏi: Để không phải mất các khoản tiền trái quy định, người lao động cần làm gì?
– Trả lời: Để không bị các đối tượng xấu lợi dụng, người lao động phải thực hiện đúng quy trình thủ tục theo hướng dẫn của Trung tâm Lao động ngoài nước –Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong đó việc đăng ký kiểm tra tiếng Hàn và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và nộp các khoản tiền theo quy định nêu trên phải do chính người lao động trực tiếp thực hiện tại cơ quan được giao thực hiện các nhiệm vụ trên.

– Hỏi: Khi người lao động đã nộp tiền nhưng chưa xuất cảnh mà vì lý do nào đó họ không còn nguyện vọng thì thủ tục rút tiền như thế nào?
Trả lời: Đối với khoản lệ phí kiểm tra tiếng Hàn, sau khi hết thời hạn đăng ký mà người lao động bỏ không tham dự kiểm tra thì không được rút lại khoản lệ phí đã nộp. Trường hợp người lao động không được tham dự kiểm tra do phía Hàn Quốc từ chối thì được rút lại khoản phí đã nộp theo quy trình thủ tục Trung tâm Lao động ngoài nước hướng dẫn.

– Trong trường hợp người lao động đã nộp khoản tiền Việt Nam đồng tương đương 630 USD theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội mà vì lý do nào đó không thể xuất cảnh (bị hủy hợp đồng lao động, không còn nguyện vọng…) thì người lao động được rút lại khoản tiền nói trên sau khi khấu trừ các chi phí đã thực hiện (lệ phí visa nếu visa đã được cấp, chi phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết nếu đã tham dự khóa học này…).

Khi muốn rút tiền, người lao động phải làm đơn gửi Sở Lao động – TBXH nơi làm hồ sơ đăng ký dự tuyển; Sở có công văn xác nhận gửi Trung tâm Lao động ngoài nước, trong đó ghi rõ số tài khoản để Trung tâm chuyển trả lại khoản tiền nói trên.

2 BÌNH LUẬN

  1. Em nghe nói là đi lao động hàn quốc phải mất đến 140 triệu mới đi được như vậy đúng hay sai ạ.

Viết bình luận