Hướng dẫn bài thi Topik: Bài đọc- phần 2

2
1566

Lần trước, chúng ta đã học về định dạng 1 trong bài đọc, hôm nay mình tiếp tục thêm ví dụ về phần này để các bạn luyện tập nhiều và thành thạo hơn
Ví dụ 1: [ Đề thi 30th] 깨끗한 것만 마시고 살 수 없을까?
가족의 건강을 생각한다면 바꾸세요.
A. 자전거 B. 라디오 C. 컴퓨터 D. 정수기
D là đáp án đúng
– Nghĩa của các đáp án: A- xe đạp, B- radio, C- máy tính, D- máy lọc nước
– Đối với câu trên, các từ quan trọng bạn nên chú ý là깨끗한 nghĩa là sạch sẽ, 마시 nghĩa là uống và từ 건강 nghĩa là sức khỏe.
– Dịch: Không thể sống và chỉ uống những thứ sạch sẽ sao? Nếu nghĩ cho sức khỏe của gia đình hãy thay đổi.
Ví dụ 2:
모으는 기쁨, 커 가는 꿈
여러분을 모두 부자로 만들어 드립니다.
A. 은행 B. 서점 C. 여행사 D. 사진관
A là đáp án đúng
– Nghĩa của các đáp án: A- Ngân hàng, B- Hiệu sách, C- Công ty du lịch, D- Hiệu ảnh
– Ở đây từ quan trọng nhất để nghĩa ngay đến đáp án A là 부자 nghĩa là người giàu
– Dịch: Niềm vui tiết kiệm, Giấc mơ lớn dần lên
Làm cho các bạn trở thành người giàu
Ví dụ 3:
빛의 마술사 고흐 서울에 오다
유럽 5 개국 미술관에 소장된 고흐의 작품을 한곳에서 만나 보십시오.
날짜: 8월 1일- 9월 30일 장소: 한국예술관 1 층
A. 전시 안내 B. 공연 초대 C. 작가 소개 D. 제품 광고
Đáp án ở đây là A
– Nghĩa của các đáp án: A- Hướng dẫn triển lãm, B- Giấy mời buổi diễn, C- Giới thiệu tác giả, D- Quảng cáo sản phẩm
– Khi nhìn thấy 미술관 nghĩa là phòng triễn lãm, và고흐 là tên một tác giả Van Gogh ta có thể liên tưởng đến đáp án A hoặc C. Nhưng nếu là đáp án C thì trong mẩu quảng cáo trên sẽ phải giới thiệu một chút về tác giả nên chỉ có thể chọn đáp án A
Ví dụ 4:
1. 나오는 곳이 앞을 향하도록 잡아 주세요
2. 손잡이를 당겨 원하는 곳에 뿌려 주세요.
A. 구입 안내 B. 효과 성명 C. 문의 사항 D. 사용 방법
Đáp án ở đây là D
– Nghĩa của các đáp án: A- Hướng dẫn mua, B- Giải thích hiệu quả, C- Hạng mục cần hỏi, D- Phương pháp dùng
– Đối với những câu có đuôi주세요 nghĩa là hãy làm gì.. thường là chỉ ra cách dùng . Thêm vào đó là các từ 앞을 향하도록 hướng về phía trước, 뿌려 nghĩa là rắc, xịt nên ta chọn đáp án D
– Dịch: 1. Hãy cầm và hướng về phía trước
2 Kéo tay cầm và xịt vào những nơi mình muốn

2 BÌNH LUẬN

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn