Đối tượng muốn đăng ký quốc tịch Hàn Quốc cần phải tìm đến các địa chỉ văn phòng xuất nhập cảnh xử lý hồ sơ liên quan đến vấn đề quốc tịch. Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn Hàn Quốc có 18 văn phòng chuyên tiếp nhận và xử lý hồ sơ quốc tịch.

Mỗi khu vực chỉ tếp nhận và xử lý hồ sơ của những đối tượng đang cư trú trong khu vực trực thuộc. Có thể xác nhận thông qua bảng thông tin dưới đây.

1. Khu vực Seoul, Seoul Nambu, Busan, Incheon

2. Khu vực Su won, Jeju, Daegu, Daejeon, Jeosu, Yangju, Ulsan, Gwangju

3. Khu vực Changwon, Jeonju, Chuncheon, Donghae, Sokcho

Trước khi dịch bệnh bùng phát, dịch vụ trả, nhận hồ sơ, tư vấn quốc tịch được diễn ra một cách tự do. Khi đến văn phòng xuất nhập cảnh liên quan đến vấn đề quốc tịch, không phải hẹn lịch trước mà chỉ cần đến rút số và chờ tới lượt.

Mới đây, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã có thông báo chính thức về việc áp dụng chế độ đăng ký hẹn lịch online trước khi đến văn phòng. Tham khảo nội dụng chi tiết và cách đăng ký hẹn lịch online tại đây.

Thời gian xử lý hồ sơ thẩm định quốc tịch tháng 7/2020

Thời gian xử lý hồ sơ và thẩm định tư cách nhập quốc tịch khác nhau theo từng đối tượng. Đối tượng đăng ký nhập quốc tịch được phân chia thành 5 loại đối tượng.

1. Người đăng ký nhập quốc tịch qua kết hôn (혼인귀화)

– Nộp hồ sơ trước tháng 10/2019: Thời gian thẩm định hồ sơ đăng ký quốc tịch là khoảng 9 tháng.
– Nộp hồ sơ trước tháng 1/2019: Thời gian thẩm định hồ sơ đăng ký quốc tịch là khoảng 18 tháng.

2. Người đăng ký nhập quốc tịch thuộc nhóm đối tượng đặc biệt (특별귀화)

– Đối tượng tham gia phỏng vấn (hồi phục quốc tịch / con của người đã nhập quốc tịch): Nộp hồ sơ trước tháng 1/2019, thời gian thẩm định hồ sơ đăng ký quốc tịch là khoảng 18 tháng.

– Đối tượng được miễn phỏng vấn (chưa đủ 15 tuổi): Nộp hồ sơ trước tháng 1/2020, thời gian thẩm định hồ sơ đăng ký quốc tịch là khoảng 6 tháng.

3. Đối tượng đăng ký nhập quốc tịch theo quan hệ (간이귀화)

– Đối tượng đã trưởng thành và được nhận làm con nuôi: Nộp hồ sơ trước tháng 11/2018, thời gian thẩm định hồ sơ đăng ký quốc tịch là khoảng 18 tháng.
– Đối tượng sinh ra tại Hàn Quốc: Nộp hồ sơ trước tháng 7/2019, thời gian thẩm định hồ sơ đăng ký quốc tịch là khoảng 12 tháng.

4. Đối tượng đăng ký nhập quốc tịch không thuộc nhóm đối tượng trên (일반귀화)

Là những người đang sinh sống tại Hàn Quốc trên 5 năm, đồng thời sở hữu visa cư trú vĩnh viễn F5 (영주권). Nộp hồ sơ trước tháng 11/2018, thời gian thẩm định hồ sơ đăng ký quốc tịch là khoảng 20 tháng.