21.4 C
Seoul
Thứ Năm, 28 Tháng Năm, 2020

Hướng dẫn xác nhận giấy khám sức khỏe và lý lịch tư pháp cho lao động nước ngoài phổ thông (phần 1)

Cần biết

Virus Vũ Hán: Ba đặc điểm khiến Hàn Quốc trở thành hình mẫu chống dịch hiệu quả

Trong chiếc xe đỗ sau một bệnh viện tại Seoul, Rachel Kim kéo cửa kính ôtô và há...

Tự cách ly ở Hàn Quốc & Giải đáp 4 thắc mắc thường gặp

1. Có được cách ly tại phòng trọ không? Trường hợp nào bắt buộc cách ly tập trung? Đây...

Hình phạt trốn cách ly COVID-19 ở Hàn Quốc & một số quốc gia trên thế giới

Dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng gây nên tâm lý hoang mang lo sợ trong cộng đồng. Chính...
Thông tin Hàn Quốc
TTHQ Group: Chia sẻ thông tin về Hàn Quốc và học hỏi các kinh nghiệm du lịch, làm visa, hồ sơ thủ tục kết hôn ở Hàn Quốc... ✓ Kênh Youtube của TTHQ: Chia sẻ những clip chất lượng cao với nội dung đa dạng về các bài giảng tiếng Hàn, về phỏng vấn những người đang sống ở Hàn Quốc, về văn hóa và du lịch Hàn Quốc...

Văn phòng xuất nhập cảnh và chính sách người nước ngoài

‣비전문취업(E-9), 선원취업(E-10) 및 방문취업(H-2) 등 대한민국에서 단순노무분야에 취업하거나 취업할 수 있는 비자를 신청하는 사람은 2012년 8월 1일 부터 국적국의 권한 있는 기관이 발행한 범죄경력증명서와 자필로 기재한 건강상태확인서를 제출하여야 합니다.

Từ ngày 1 tháng 8 năm 2012, người đăng ký visa có thể xin việc hoặc làm việc ở lĩnh vực lao động đơn giản ở Hàn Quốc như visa lao động phổ thông (E-9), visa lao động trên tàu thuyền (E-10), visa thăm thân nhân và làm việc (H-2).. phải nộp giấy chứng nhận sức khỏe có chữ ký và lý lịch tư pháp được cơ quan có liên quan đến quốc tịch cấp.

‣또한, 국내 입국하여 외국인등록을 할 때에도 2012년 8월 1일 부터는 외국인등록 신청 시에 법무부 지정병원에서 발급한 건강진단서를 제출하여야 함을 다음과 같이 안내드립니다.

Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 8 năm 2012 người nước ngoài sau khi nhập cảnh đến Hàn Quốc và khi đăng ký người nước ngoài phải nộp giấy khám sức khỏe được bệnh việc do Sở Tư pháp chỉ định với nội dung cụ thể sau:

❑ “사증신청 시” 범죄경력증명서 및 건강상태확인서 제출

Nộp giấy khám sức khỏe và lý lịch tư pháp “khi đăng ký visa”

❍ 대상: 비전문취업(E-9)자, 선원취업(E-10)자, 방문취업(H-2)자(기술교육생 포함)

Đối tượng: visa lao động phổ thông (E-9), visa làm việc trên tàu thuyền (E-10), visa thăm thân nhân và làm việc (H-2) (bao gồm đối tượng đào tạo kỹ thuật)

– 아래 해당자의 경우 생략 Trừ các trường hợp dưới đây:

∙ 국가유공자와 독립유공자 및 그 유족, 특별공로 동포 및 국익증진 동포

Người có công với đất nước và thân nhân; kiều bào các công đặc biệt; kiều bào có đóng góp cho sự phát triển của quốc gia

∙ 방문취업자격 신청 동포 중 60세 이상자

Người trên 60 tuổi trong số kiều bào đăng ký visa thăm thân nhân và làm việc

❍ 제출서류: 국적국의 권한 있는 기관이 발급한 국적국 내에서의 범죄경력증명서 및 자필 기재한 <붙임 1=””> 건강상태확인서

Hồ sơ cần nộp: Lý lịch tư pháp của nước sở tại cấp và giấy khám sức khỏe được khai bằng tay

❑ “외국인등록 시” 법무부 지정병원에서 발급한 건강진단서 제출

Nộp giấy khám sức khỏe do bệnh viện được Sở Tư pháp chỉ định “khi đăng ký người nước ngoài”

❍ 대상: 비전문취업(E-9), 선원취업(E-10), 방문취업(H-2) 등록 신청자

Đối tượng: visa lao động phổ thông (E-9), visa làm việc trên tàu thuyền (E-10), visa thăm thân nhân và làm việc (H-2)…

– 아래 해당자의 경우 생략 Trừ các trường hợp dưới đây:

∙ 국가유공자와 독립유공자 및 그 유족, 특별공로 동포 및 국익증진 동포

Người có công với đất nước và thân nhân; kiều bào các công đặc biệt; kiều bào có đóng góp cho sự phát triển của quốc gia

❍ 제출서류: <붙임 4> 법무부 지정 병원에서 발급한 건강진단서

Hồ sơ cần nộp: Giấy khám sức khỏe do bệnh viện được Sở Tư pháp chỉ định cấp

※ 각종 등록 또는 신청 시를 기준, 3개월 이내에 발급된 진단서 일 것

Các hồ sơ phải có thời hạn trong vòng 3 tháng gần nhất khi đăng ký

– 방문취업(H-2) 자격자는 <붙임 2> 건강진단서, 비전문취업(E-9) 및 선원취업(E-10) 자격자는 <붙임 3> 마약검사확인서 제출

Visa thăm thân nhân và làm việc (H-2) < Tham khảo 2> Giấy khám sức khỏe, visa lao động phổ thông (E-9) và visa làm việc trên tàu thuyền (E-10) < Tham khảo 3> Giấy xác nhận kiểm tra ma túy.

※ 선원취업(E-10) 자격자 취업교육 시 건강검진과 마약검사를 동시에 실시할 경우 <참고 1> 채용신체검사서 양식 사용 가능

Visa làm việc trên tàu thuyền (E-10) có khả năng sử dụng mẫu file kiểm tra sức khỏe tuyển dụng < Tham khảo 1> trong trường hợp cùng tiến hành kiểm tra ma túy và kiểm tra sức khỏe khi được đào tạo nghề.

❑ “영주자격 변경 시” 범죄경력증명서 제출

Nộp lý lịch tư pháp “khi thay đổi tư cách định cư”

❍ 대상: 영주자격으로 변경을 신청하는 사람

Đối tượng: Người đăng ký thay đổi tư cách định cư

– 아래 해당자의 경우 생략 Trừ các trường hợp sau:

∙ 출입국관리법 시행령 별표 대상 중 외국인 투자자 (50만달러 이상 투자), 박사학위 소지자, 특정분야 우수인재, 특별공로자

Trong các đối tượng được công bố theo lệnh Thi hành Luật quản lý xuất nhập cảnh: Người có công đặc biệt, nhân tài trong lĩnh vực đặc biệt, tiến sĩ, nhà đầu từ nước ngoài (trên 500 ngàn USD), người có học vị cao.

∙ 화교 2세 등 대한민국에서 출생한 후 계속 거주한자

Người cư trú liên tục sau khi sinh ở Hàn Quốc

∙ 과거 체류허가 시 이미 본국의 범죄경력증명서를 제출한 후 대한민국 내에서 계속* 체류한 자

Người cư trú liên tục ở Hàn sau khi nộp lý lịch tư pháp trước khi được cấp phép cư trú trước đây

* 이 경우 해외에서 6개월 이상 체류한 경우에는 계속 체류하지 않은 것으로 보아, 해외 체류기간 동안의 체류국 정부가 발행한 범죄경력증명서 제출

Trường hợp này phải nộp lý lịch tư pháp do chính phủ nơi mình cư trú ở nước ngoài cấp, do không cư trú liên tục nếu cư trú trên 6 tháng ở nước ngoài

❍ 제출서류: 국적국의 권한 있는 기관이 발행한 범죄경력증명서

Hồ sơ cần nộp: Lý lịch tư pháp được cơ quan liên quan đến quốc tịch cấp

※ 영주자격 신청자의 범죄경력증명서에 대해 신청자 본국이 아포스틸협약 국가일 경우 본국 정부의 아포스틸 확인 또는 국내 자국영사관의 영사확인을 받아야 하고, 아포스틸협약 국가가 아닌 경우에는 본국 소재 대한민국 재외공관에서 영사확인을 받아야함

Trường hợp nước của người đăng ký tư cách định cư là nước ký hiệp ước Apostille (hiệp ước quy định việc bãi bỏ yêu cầu về chứng thực công văn nước ngoài) phải có giấy xác nhận Apostille của nước mình hoặc phải được xác minh của cơ quan lãnh sự trong nước; trường hợp không phải là nước ký hiệp ước Apostille phải nhận được giấy xác nhận của cơ quan đại sứ Hàn Quốc tại nước sở tại.

❑시행일: 2012. 8. 1(수)부터 Thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2012

E-9 / E-10 / H-2 자격 사증신청자 확인서
Giấy xác nhận xin đăng ký visa
E-9 / E-10 / H-2
이 확인서는 대한민국의 비전문취업(E-9), 선원취업(E-10), 방문취업(H-2) 자격의 사증 또는 사증발급인정서의 발급을 신청한 외국인이 본인의 건강 및 심리상태를 직접 확인하여야 하는 체크리스트입니다. 아래 기재할 사항을 누락하거나 허위사실을 기재한 경우에는 사증발급이 불허되거나 입국한 후에 체류허가의 취소 또는 강제퇴거 등의 불이익을 받을 수 있으므로 정확하게 기재해 주십시오.
1) 성 명 2) 생년월일
3) 국 적 4) 성 별 5) 여권번호
6) 귀하는 공중보건에 위협이 되는 전염성 질환에 감염되었습니까?
예 □ (질환명: 매독, B형간염, 결핵), 아니오 □
7) 귀하는 최근 5년 이내에 통제된 물질(마약류)을 복용한 적이 있거나 알코올 등에 중독된 적이 있습니까?
예 □ (복용물질: ), 아니오 □
8) 귀하는 과거 정신적, 감정적 또는 신경적 혼란으로 의사의 치료를 받은 적이 있습니까?
예 □ (질환명: ), 아니오 □
9) 최근 5년 이내에 심각한 질병, 상해 등을 겪은 사실이 있습니까?
예 □ (질환명 및 치료경과: ), 아니오 □
유의사항
귀하는 대한민국에 입국한 후 90일 이상 체류하고자 할 경우 입국 후 90일 이내에 외국인등록을 하여야 하며, 외국인등록을 신청할 때에는 반드시 대한민국 정부가 지정하는 병원에서 발급한 건강진단서를 제출해야 합니다. 또한, 외국인등록 시 대한민국 정부가 정하는 기초 법질서 교육을 이수하여야지만 외국인등록이 가능함을 유의하시기 바랍니다.
년 월 일
신청인: (서명 또는 인)
○ ○ ○ ○ 대사 (총영사) 귀하

< Tham khảo 2> 방문취업(H-2)자격자용

Dành cho visa thăm thân nhân và làm việc H-2

건강진단서
Giấy chứng nhận sức khỏe

제 호
사 진 (3㎝× 4㎝)
성 명
Name
생년월일
Date of Birth
한국 내 주소
Adress in Korea
전화번호
Phone Number
2.
검 사 내 용
신 장 cm 체 중 kg 혈 압
혈 압 좌: ( ) 색 신
(색 각)
(교정)청력 좌: ( )
우: ( ) 우: ( )
결핵 정신질환
매 독 간염(HBs Ag)
마약검사
필로폰 코카인 아편 대마 기타
위와 같이 검사하였습니다
년 월 일
검사자(담당의사) (인
검 사 결 과 □ 양호 □ 불량
불량 소견 시 사유
피검진자 체류에 대한 의견
정밀검사 필요 여부 *필요시 소견서 별도 첨부
상기 피검진자의 건강상태에 대해 위와 같이 판정하였음을 증명합니다.
년 월 일
의료기관의 장 (인)

< Tham khảo 3> 비전문취업(E-9) / 선원취업(E-10)자용
Dành cho visa E-9 và E-10

마약검사확인서
Giấy kiểm tra ma túy

제 호
사 진 (3㎝× 4㎝)
성 명
Name
생년월일
Date of Birth
한국 내 주소
Adress in Korea
전화번호
Phone Number
2.
검 사 내 용
신 장 cm 체 중 kg 혈 압
혈 압 좌: ( ) 색 신
(색 각)
(교정)청력 좌: ( )
우: ( ) 우: ( )
마약검사
필로폰 코카인 아편 대마 기타
위와 같이 검사하였습니다
년 월 일
검사자(담당의사) (인
검 사 결 과 □ 양호 □ 불량
불량 소견 시 사유
피검진자 체류에 대한 의견
정밀검사 필요 여부 *필요시 소견서 별도 첨부
상기 피검진자의 건강상태에 대해 위와 같이 판정하였음을 증명합니다.
년 월 일
의료기관의 장 (인)

※ 선원취업자(E-10)의 경우 종래 취업교육 시 건강검진과 별도로 마약검사를 실시할 때 상기 양식 사용 ( 건강검진과 마약검사 동시 실시할 경우 < 참고 1> 양식 사용 )
< 참고 1> 회화지도(E-2) 자격자용 / 선원취업(E-10)자용

채용신체검사서
제 호
사 진 (3㎝× 4㎝)
성 명
Name
생년월일
Date of Birth
한국 내 주소
Adress in Korea
전화번호
Phone Number
2.
검 사 내 용
신 장 cm 체 중 kg 혈 압
혈 압 좌: ( ) 색 신
(색 각)
(교정)청력 좌: ( )
우: ( ) 우: ( )
안 질 환 이비인후질환
치 아 호 흡 기 질 환
간 질 환 신 경 질 환
소 화 기 질 환 피 부 질 환
순 환 기 질 환 정 신 질 환
비 뇨 기 질 환 비 뇨 기 질 환
흉부X선 검사 기 타(HIV 검사)
마 약 검 사
필로폰 코카인 아편 대마 기타
위와 같이 검사하였습니다.
년 월 일
검사자(담당의사) (인)
검 사 결 과
합 격 여 부
□ 합 격
□ 불 합 격
□ 판 정 보 류
불합격 또는
합격 사유

※ 선원취업자(E-10)의 경우 종래 취업교육 시 건강검진 외에 추가되는 마약검사를 동시 진행 시 상기 양식 사용 가능

Bài liên quan

Viết bình luận chia sẻ quan điểm của bạn

Bài mới đăng

Song Hye Kyo – Mỹ nhân lận đận tình duyên nhất làng điện ảnh Hàn Quốc

Chính thức bước chân vào giới giải trí từ năm 1996, đến nay Song Hye Kyo (송혜교) đã trở thành một trong...

Samsung, LG & Cuộc chiến 51 năm: Từ tình bằng hữu, sui gia đến sự đối đầu không hồi kết

CXO (Viện nghiên cứu chuyên phân tích doanh nghiệp Hàn Quốc) ngày 29/1/2020 đã công bố thứ hạng 4 tập đoàn hàng...

COVID-19 ngày 27/5/2020: Hàn Quốc 40 ca mới (Coupang thêm 26 ca), xuất hiện ổ dịch mới

Tính đến 0 giờ sáng ngày 27/5/2020, Hàn Quốc xác nhận thêm 40 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19...

6 Công thức của đầu bếp quốc dân Baek Jong Won giúp bạn mở nhà hàng Hàn Quốc

Baek Jong Won (백종원), đầu bếp, nhà nghiên cứu thực phẩm, nhà giải trí và doanh nhân nổi tiếng người Hàn Quốc....

OST Sweet Night của V (BTS) gây chấn động địa cầu, xô đổ thành tích 8 năm Gangnam Style của PSY

Kể từ năm 2012, PSY đã thống trị vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes , trở thành nghệ...