Lễ hội ánh sáng làng Santa Rovaniemi thành phố Ansan

0
176

Lễ hội ánh sáng làng Santa Rovaniemi thành phố Ansan
(안산 별빛마을 로바니에미 산타마을 빛축제)


============

– Thời gian: đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2017
– Giờ mở cửa: từ 3 giờ chiếu tới 11 giờ đêm
– Vé vào cửa: 6.000 won
– Địa điểm: Đường Suiin, quận Sangnok, thành phố Ansan (안산시 상록구 수인로 )
– Địa chỉ: 경기도 안산시 상록구 수인로 1723 (부곡동)
– Điện thoại: 031-484-5050
– Trang web: http://www.star1723.co.kr

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn