Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Đáng nhẽ tớ không nên nói chuyện đó mới phải…

2
719

thong-tin-han-quoc-lo

그런 얘긴 하지 말았어야 했는데

Giải thích

+ 그런 얘긴 (그런 이야기): chuyện đó
+ 하지 말았어야 했다: Đáng nhẽ không nên…(Cấu trúc dùng thể hiện sự hối hận vì một hành động đã xảy ra trong quá khứ)

Câu trên được dịch là: Đáng nhẽ tớ không nên nói chuyện đó mới phải…

2 BÌNH LUẬN

  1. 그런 얘긴 하지 말았어야 했는데
    Giải thích
    + 그런 얘긴 (그런 이야기): chuyện đó
    + 하지 말았어야 했다 : Đáng nhẽ không nên…(Cấu trúc dùng thể hiện sự hối hận vì một hành động đã xảy ra trong quá khứ)
    Câu trên được dịch là: Đáng nhẽ tớ không nên nói chuyện đó mới phải…

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn