Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Đây là lần đầu tiên anh được nắm tay một ai đó

0
1411

난 누구랑 손 잡아보는 거 처음이야

Giải thích:

– 잡다: Nắm bắt
– Động từ + 아(어)보다 : Chỉ trải nghiệm làm việc gì đó lần đầu
– 처음 : lần đầu
Khi muốn nói: Đây là lần đầu tiên làm việc gì đó, bạn dùng cấu trúc:
Động từ + 는 거 처음이다

Câu trên được dịch là: Đây là lần đầu tiên anh được nắm tay một ai đó

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn