Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Đó không phải là một ý hay đâu!

1
410

thong-tin-han-quoc-suynghi

그건 별로 좋은 생각 같지 않을걸

Giải thích:

+ 그건: Cái đó (Thay thế cho một sự kiện được nói đến ở câu trước)
+ 별로: Không mấy (phó từ) (Thường hay dùng trong câu phủ định)
+ 좋은 생각: Suy nghĩ tốt, suy nghĩ tích cực
+ ~~같지 않다: Không phải là, không giống với
+ ㄹ걸: Cấu trúc hay dùng trong văn nói, thể hiện suy nghĩ, quan điểm của người nói về một vấn đề hay sự kiện nào đó (tự nói với bản thân mình, thường là thể hiện ý tiếc nuối hay tự trách móc bản thân)

Câu trên được dịch là: (Tớ nghĩ) đó không phải là ý hay đâu!

1 BÌNH LUẬN

 1. 그건 별로 좋은 생각 같지 않을걸
  Giải thích:
  + 그건 : Cái đó (Thay thế cho một sự kiện được nói đến ở câu trước)
  + 별로 : Không mấy (phó từ) (Thường hay dùng trong câu phủ định)
  + 좋은 생각: Suy nghĩ tốt, suy nghĩ tích cực
  + ~~같지 않다 : Không phải là, không giống với
  + ㄹ걸 : Cấu trúc hay dùng trong văn nói, thể hiện suy nghĩ, quan điểm của người nói về một vấn đề hay sự kiện nào đó (tự nói với bản thân mình, thường là thể hiện ý tiếc nuối hay tự trách móc bản thân)
  Câu trên được dịch là: (Tớ nghĩ) đó không phải là ý hay đâu!

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn