Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Tôi có 5 năm kinh nghiệm hàn điện

0
554
Casino 300×250

Tiếng Việt: Tôi có 5 năm kinh nghiệm hàn điện

Tiếng Hàn: 전기용접에서의 5년의 경력을 가지고 있습니다

Trong đó:

– 전기용접: Hàn điện
– 경력: kinh nghiệm làm việc
– 가지다: nắm bắt, sở hữu

Chú ý:
경험 mang nghĩa là kinh nghiệm, nhưng khi sử dụng trong trường hợp “kinh nghiệm làm việc” thì các bạn nên dùng từ 경력 (đọc là “gyeong-neok”)

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn