Trung cấp – Bài 1: Nên bắt đầu học ngoại ngữ từ khi nào?

0
291
- Nhấn vào quảng cáo để ủng hộ TTHQ -

I. 다음을 읽고 물음에 답하십시오. Hãy đọc và trả lời câu hỏi.

외국어 교육은 언제 시작하는 것이 좋을까? 최근의 연구에 따르면, 아이가 8세 이전에 외국어를 배우기 시작하면 모국어를 제대로 배우지 못한다고 한다.

( ㄱ ) 외국어 교육을 무조전 늦게 시작하는 것이 반드시 좋은 것도 아니다. 10대 중반을 넘어서 외국어 공부를 시작하면 발음이 불완전해지기 때문이다. 언어학자들의 연구 결과를 보면 외국어를 처음 배우는 가장 좋은 시기는 8세에서 12세라고 한다.

1) (ㄱ)에 들어갈 말로 알맞은 것을 고르십시오. Điền từ đúng vào (ㄱ)

1. 그럴수록
2. 그러다가도
3.그러다 보면
4. 그렇다고 해서

2) 이 글의 중심 생각을 고르십시오. Lựa chọn chủ đề chính của đoạn văn này.

1. 외국어 교육은 일찍 시작할수록 좋다.
2. 외국어 교육을 하기에 적당한 시기가 있다.
3. 외국어 교육은 모국어를 배우는 데 도움이 된다.
4. 모국어를 잘하는 것이 외국어 공부에 도움이 된다.

II. Các từ mới trong bài:
외국어 교육: Giáo dục ngoại ngữ
최근 : Gần đây
연구: Nghiên cứu
모국어: Tiếng mẹ đẻ
무조건: Vô điều kiện
반드시: Nhất định, nhất thiết
중반: Bước vào giai đoạn…
넘다: Vượt qua
불완전하다: Không hoàn thiện, trọn vẹn
언어학자: Nhà ngôn ngữ học
가장: Nhất
시기: Thời kỳ

III. Đáp án

1) 4. 그렇다고 해서
Cho dù như thế thì…

2) 2. 외국어 교육을 하기에 적당한 시기가 있다.
Cần có giai đoạn phù hợp trong việc giáo dục ngoại ngữ.

IV. Nghĩa đoạn văn
Nên bắt đầu dạy ngoại ngữ từ khi nào là tốt? Theo nghiên cứu mới đây, nếu trẻ trước 8 tuổi bắt đầu học ngoại ngữ thì sẽ không thể học tốt tiếng mẹ đẻ.

Tuy nhiên không phải cứ dạy ngoại ngữ muộn là tốt. Bởi nếu bắt đầu học ngoại ngữ sau lứa tuổi lên mười, thì phát âm của trẻ cũng không được hoàn thiện. Các nhà ngôn ngữ học cho biết, giai đoạn học ngoại ngữ tốt nhất là từ 8 đến 12 tuổi.

- Nhấn vào quảng cáo để ủng hộ TTHQ -

Đọc tin tức về Hàn Quốc cực đẹp, cực nhanh & tiết kiệm băng thông Internet bằng ứng dụng Facebook cho iPhone và cho Android.
⇢ Đăng ký theo dõi & đọc các bài viết của TTHQ trên facebook tại đây

Chỉ mất 0.1 giây để tải các bài viết!

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn