Nếu không biết mình sẽ đi đâu, thì đi đường nào cũng vậy

0
553

“IF you don’t know where you’re going, just go.”
이상한 나라의 앨리스에 나오는 말이야.
“어디로 가야 할지 모르겠다면, 그냥 가라.”
그래, 그냥 가
실수하는 것보다 더 나쁜 것은
아무것도 하지 않는 거야.

“Nếu không biết mình sẽ đi đâu, thì đi đường nào cũng vậy”
Đó là câu nói trong truyện Alice trong xứ sở thần tiên.
“Nếu không biết mình sẽ đi đâu, thì đi đường nào cũng vậy”
Đúng thế, cứ đi thôi
Điều tồi tệ hơn cả việc phạm sai lầm
Đó là
Bạn chẳng làm gì cả

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn