Người bất hạnh?

0
394
Casino 300×250

불행한 사람이란?

자기 눈에 남의 잘못들만 보이는 사람.

다른 사람 잘못을 지적하는 일보다는

칭찬하고 같이 축하하는 일이

더 많은 하루가 되세요

Người bất hạnh

là người chỉ nhìn thấy lỗi của người khác

Chúc bạn có một ngày

dành nhiều lời khen và chia sẻ niềm vui cùng người khác

hơn là tập trung chỉ trích lỗi lầm của họ

Chú thích từ vựng

불행하다: bất hạnh

잘못: lỗi lầm

지적하다: chỉ trích

칭찬하다: khen

축하하다: chúc mừng

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn